UNDERSKRIV ANSVARSFRASKRIVELSE FOR BØRN

Nedenfor kan du underskrive Power Racing Gokart Akademis ansvarsfraskrivelse på at dit barn må køre gokart hos os. Du kan læse mere om, hvordan Power Racing behandler dine oplysninger her. Ved at skrive under i bunden af denne side, accepterer du følgende betingelser:

 1. Ved at underskrive denne erklæring bekræfter jeg, der er myndig og fyldt 18 år, at min benyttelse af gokarts m.v. tilhørende Power Racing ApS til fulde sker på eget ansvar.
 2. Jeg er indforstået med og accepterer, at gokartkørsel kræver høj koncentration, fysisk styrke og god opførsel. Jeg erklærer derfor, at jeg er i god fysisk tilstand, og at jeg ikke er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin, der kan gøre mig uegnet til at køre gokart. Jeg er bekendt med at benyttelse af gokarts kan være farligt, og at især personer med hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk, gravide, og personer med rygskader er i farezonen, og derfor ikke må køre gokarts hos Power Racing ApS.
 3. Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg skal følge alle anvisninger, som medarbejderne eller repræsentanterne for Power Racing ApS giver mig under mit ophold hos Power Racing ApS.
 4. Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg selv hæfter for skader på gokarten og andet udstyr som anvendes af Power Racing ApS, såfremt jeg handler uagtsomt, udøver hærværk eller tilsidesætter de anvisninger som medarbejderne eller repræsentanterne for Power Racing ApS giver mig.
 5. Jeg er indforstået med og accepterer, at Power Racing ApS IKKE er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på mine ejendele forårsaget på grund af uagtsomme handlinger eller undladelser af Power Racing ApS eller tredjemand, og at Power Racing ApS IKKE er erstatningsansvarlige for mistede ejendele, herunder især tøj og værdigenstande i omklædningsrum samt ting mistet/glemt i gokarten eller på banen.
 6. Jeg er indforstået med og accepterer, at Power Racing ApS IKKE er erstatningsansvarlig for eventuelle personskader, som jeg måtte forvolde på mig selv eller tredjemand i forbindelse med benyttelsen af de lejede gokarts (herunder ved ophold på og omkring gokartbanen i øvrigt).
 7. Jeg er indforstået med og accepterer, at Power Racing ApS IKKE er erstatningsansvarlig for eventuelle personskader, som jeg måtte lide som følge af uagtsomme handlinger eller undladelser af Power Racing ApS eller tredjemand i forbindelse med benyttelsen af gokarts m.v. som anvendes af Power Racing ApS (herunder ved ophold på og omkring gokartbanen i øvrigt).
 8. Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg ikke kan søge regres mod Power Racing ApS for de erstatningskrav, der måtte blive gjort gældende mod mig.
 9. . Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder ikke for skader, som følge af forsætlige handlinger eller sådanne undladelser af Power Racing ApS (eller dets ansatte og repræsentanter).
 10. Jeg er indforstået med og accepterer, at måtte Power Racing ApS på trods af ovenstående ansvarsfraskrivelse blive anset som erstatningsansvarlig er Power Racing ApS økonomiske ansvar begrænset til 25 millioner DKK.
 11. Jeg er indforstået med og accepterer, at ovenstående ansvarsfraskrivelser også gælder eventuelle mindreårige personer, som jeg har ansvaret for, i tilfælde af at disse måtte lide eller forvolde person- eller tingskade på sig selv eller andre i forbindelse med benyttelsen af gokarts m.v. som anvendes af Power Racing ApS (herunder ved ophold og omkring gokartbanen i øvrigt).
 12. Power Racing ApS må benytte e-mail til at markedsføre egne tilsvarende produkter til kunden via elektronisk post.
 13. Vi forbeholder os ret til at ekskludere enhver fra videre kørsel, som er involveret i hasarderet kørsel, kollisioner samt beskadigelse af karts og bane. Prisen vil i dette tilfælde ikke blive refunderet, selvom den fulde tid ikke er kørt. Pågældende skal afregne alle skader kontant med det samme.
 14. Vi gør opmærksom på, at der generes resultater ud fra ens kørsel, som vil blive vist på scoreboards i centeret med fornavn og efternavn.
 15. Clubspeed (tidstagningssystemet) genererer en automatisk mail med resultaterne for det heat, som man har kørt i. Mailen sendes ud til dem, som man har kørt i heat med.
 16. Såfremt du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles som nævnt i pkt. 12, 14 og 15, bedes du oplyse dette til personalet inden kørsel.
Hvilken dag og tidspunkt skal den mindreårige ud og køre gokart hos Power Racing?
Din email bliver kun brugt i tilfælde af at Power Racing ApS skal kontakte dig i forbindelse med den mindreåriges kørsel hos Power Racing.